Νομοθεσία για το Φυσικό Αέριο

ΚΥΑ – Εξέταση τεχνικών ΦΑ – Αριθμ. Οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4 Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων ΦΑ εώς και 500mbar KYA 189533/11 (ΦΕΚ 2654 Β/9-11-2011) : «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού Κανονισμός εγκατάστασης παροχετευτικών αγωγών και μετρητών φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 4 bar». (ΦΕΚ 1810/Β`/12.12.2006 Read More …