Οδηγός για το Horizon 2020

Tο Δημοκρίτειο εξέδωσε οδηγό για τις συμφωνίες που αφορούν το HORIZON 2020. O oδηγός βρίσκεται στη θέση: http://rescom.duth.gr/sites/default/files/horizon%20τελικό.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *