Παρουσιάσεις ημερίδας CERTUS

Oι παρουσιάσεις της ημερίδας του προγραμματος CERTUS είναι στον εξής ιστοσελίδα. Η ημερίδα αφορούσε εργαλεία χρηματοδότησης ανακαινίσεων δημοτικών κτιρίων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *