Προγράμματα ΓΓΕΤ.

Ανακοινώθηκαν μέσω ΓΓΕΤ οι χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ, διμερών ερευνητικών προτάσεων με Γερμανία και Ρωσία: https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/3259/20161209_dimerhs_synergasia_elladas_rwsias.pdf http://www.gsrt.gr/Financing/Files/ContentFiles10411/20161206_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ_ΔΙΜΕΡΗΣ_ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ_ΕΛΛΑΔΑΣ_ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.pdf