Προγράμματα ΓΓΕΤ.

Ανακοινώθηκαν μέσω ΓΓΕΤ οι χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ, διμερών ερευνητικών προτάσεων με Γερμανία και Ρωσία: https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/3259/20161209_dimerhs_synergasia_elladas_rwsias.pdf http://www.gsrt.gr/Financing/Files/ContentFiles10411/20161206_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ_ΔΙΜΕΡΗΣ_ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ_ΕΛΛΑΔΑΣ_ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.pdf

EASME Data Hubs | Build Up

  The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) has developed an interactive tool that generates information on EU funding programmes. For the moment application is available for: Source: EASME Data Hubs | Build Up