Νομοθεσία ΑΕΙ

Νομοθεσία ΕΕΔΙΠ – ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ

  1. ΦΕΚ 2102/2014. ΕΤΕΠ σε ΕΔΙΠ
  2. Γνωμοδότηση για την δυνατότητα αίτησης μετάβασης από ΕΔΙΠ σε ΕΤΕΠ και αντίστροφα.

 

Νομοθεσία γενικά περί ΑΕΙ